Praca w Policji w chwili obecnej cieszy się dużą popularnością.

Jednak trzeba pamiętać, że rekrutacja do Policji składa się z kilku etapów. Jest to między innymi etap sprawnościowych, jak również testy do Policji.  Testy takie określane są również, jako multiselect. Multiselect Policja to pytania odnoszące się nie tylko do wiedzy z zakresu przepisów prawa. Multiselekt to także pytania psychologiczne.  Test wariografem to inna nazwa testu wykrywacza kłamstw. Uczciwość jest jedną z najważniejszych cech policjanta. Ten test jest przeprowadzany przez przeszkolonego egzaminatora i zostaniesz przetestowany pod kątem swojej prawdomówności. To dobry znak, jeśli dojdziesz do tego punktu! Odłóż kilka godzin na ten test. Najważniejszą częścią tego testu jest mówienie prawdy, nawet jeśli odpowiedź nie jest pożądana. Oczywiście taki test jest stosowany wyłącznie u kandydatów aplikujących na specjalistyczne stanowiska.

 

O tym warto pamiętać

Test psychologiczny jest w istocie testem osobowości. Został zaprojektowany, aby sprawdzić, czy masz cechy jakościowe potrzebne do pozostania policjantem. Jako jeden z ostatnich kroków procesu rekrutacji chcesz mieć pewność, że wiesz, czego się spodziewać. Kandydaci, którzy przejdą przez konkurencyjny proces rekrutacji i są brani pod uwagę do zatrudnienia, zostaną poddani dochodzeniu w tle. Ma to na celu zatwierdzenie wszystkich informacji przedłożonych w ramach procesu aplikacyjnego, a także ustalenie, czy istnieją jakieś „dyskwalifikacje”, które mogą usunąć kandydata z rozpatrzenia. Może istnieć badanie wariografem i psychologiczne w ramach lub związane z tym procesem.  Zdanie badania lekarskiego jest warunkiem zatrudnienia. Celem egzaminu przyśrodkowego jest ustalenie, czy kandydat jest medycznie zdolny do pełnienia obowiązków lub czy ma jakikolwiek stan zdrowia, który uniemożliwiałby mu wykonywanie niezbędnych obowiązków.

Wejdź już dziś na https://www.rekrutacja-do-policji.pl/ i zobacz przykładowe testy, które czekają kandydata na policjanta.

Rekrutacja do Policji - czyli wszystko to, co należy wiedzieć!

Podsumowanie

Celem dochodzenia w tle jest ustalenie, czy w twojej przeszłości jest coś, co zdyskwalifikowałoby cię ze stanowiska, o które się ubiegałeś. „Dyskwalifikacje” będą się różnić w zależności od działu, podczas gdy istnieją pewne dyskwalifikacje, które są dość uniwersalne. Dochodzenie w tle odbywa się tylko w odniesieniu do kandydatów, którzy przeszli przez proces zatrudniania i są obecnie brani pod uwagę do zatrudnienia. Podczas gdy dochodzenia w tle są prowadzone przed zaoferowaniem kandydatowi zatrudnienia, mogą wystąpić sytuacje, w których dochodzenie w tle nie zostało jeszcze zakończone, wnioskodawca otrzyma ofertę pracy, ale w oparciu o pomyślne zakończenie dochodzenia w tle. Wnioskodawca, który może zostać zdyskwalifikowany z pracy w jednej agencji, powinien skontaktować się z innymi agencjami przed ustaleniem, czy kariera w organach ścigania jest dla nich nadal dostępna.