Prawo pracy dotyczy przede wszystkim praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców. Niektóre grupy pracowników uważają związki za korzystne, ponieważ pracownicy mają znacznie większą władzę, gdy negocjują jako grupa, a nie indywidualnie.

Związki zawodowe mogą negocjować w sprawie lepszych wynagrodzeń, dogodniejszych godzin i większego bezpieczeństwa w miejscu pracy. Pracodawcy muszą również przestrzegać określonych zasad w kontaktach z członkami związku. Na przykład, pracodawcy mogą negocjować tylko z wyznaczonymi przedstawicielami związków i muszą ostrożnie zawrzeć każdą umowę między związkiem a pracodawcą. Państwa mogą tworzyć własne przepisy dotyczące stosunków pracy, ale wszystkie te przepisy muszą być zgodne z ustawą, znaną jako krajowa ustawa o stosunkach pracy. Prawo pracy może również odnosić się do zestawu norm dotyczących warunków pracy i prawa płacowego. Przepisy te ustalają między innymi obowiązującą płacę minimalną czy stawkę godzinową. Wielu prawników pracy w dużych przedsiębiorstwach jest zatrudnionych przez związki zawodowe lub korporacje zatrudniające zrzeszonych pracowników. Dodatkowo prawo pracy ustala standardy postępowania pracodawcy i pracownika w miejscu pracy i może odgrywać znaczącą rolę w wielu sprawach dotyczących przepisów prawa pracy.

Reguluje relacje między pracownikami, menedżerami i właścicielami, aby zapewnić, że wszyscy są traktowani uczciwie i z szacunkiem.

Obejmuje to, w jaki sposób i kiedy pracownik może pracować, ile należy mu zapłacić, a także minimalne warunki, które są bezpieczne i odpowiednie do wykonywania pracy. Określa również, kiedy można zatrudnić lub zwolnić kogoś, oraz określa prawa pracowników i pracodawców. Ponadto istnieją również przepisy na temat ochrony danych osobowych, klauzule poufności i zakaz konkurencji, przepisy dotyczące wynagrodzeń i godzin pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, zasad dotyczących urlopu, a szczegółowych porad dotyczących tych zagadnień udzielają prawnicy zajmujący się prawem pracy.