Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu jest jednym z najsurowiej karanych przestępstw popełnianych przez kierowców. Konsekwencją nieodpowiedzialnego zachowania może być nie tylko kac, ale także bardzo dotkliwe kary. Co grozi za kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości?

Konsekwencje jazdy po pijaku w 2020 roku?

Kierowanie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się nie tylko z poniesieniem odpowiedzialności karnej. W tym konkretnym przypadku należy pamiętać również o tym, że Sąd może orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 3 do 15 lat. Co więcej, w niektórych sytuacjach Sąd może zadecydować o wydaniu dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Jazda po alkoholu często karana jest grzywną, której maksymalna wysokość wynosi 2000 zł lub zasądzeniem świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość świadczenia w zależności od indywidualnego przypadku waha się w granicach od 5 000 do 60 000 zł. Oprócz tego kierowca, który spowoduje kolizję drogową, w której ucierpi inna osoba, może zostać zobowiązany do zapłacenia odszkodowania.

Dowiedz się więcej tutaj.

Czy za jazdę po alkoholu grozi więzienie?

Zgodnie z treścią art.178a §1 k.k., jednym z dopuszczalnych rodzajów kar za popełnienie przestępstwa jest kara pozbawienia wolności do lat 2. Niemniej jednak kierowca, który nigdy wcześniej nie był karany, a wina oraz społeczna szkodliwość jego czynu nie są znaczne, wówczas może on liczyć na zdecydowanie łagodniejszy wymiar kary. W tej sytuacji może zostać także zastosowana procedura bez prowadzenia rozprawy, którą potocznie określa się, jako dobrowolne poddanie się karze. Warunkowe umorzenie postępowania jest jednym z najkorzystniejszych rozwiązań w przypadku osób oskarżonych o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.
Natomiast, kiedy kierowca był już wcześniej skazany prawomocnym wyrokiem lub pomimo wydanego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych ponownie popełnił to samo przestępstwo, to kara pozbawienia wolności może zostać zwiększona nawet do lat 5.