Dyski półprzewodnikowe SSD i dyski twarde HDD mają podobne parametry fizyczne, ale przechowują dane w bardzo różny sposób. Każdy typ napędu ma zalety i wady, a wybór odpowiedniego typu sprowadza się do sposobu korzystania z komputera.

Technologia stojąca za dyskami twardymi jest dobrze znana i dobrze przetestowana. Dyski twarde istnieją już od ponad 50 lat, stale zwiększając pojemność pamięci i zmniejszając swój rozmiar fizyczny. Dyski HDD wykorzystują wirujące dyski lub talerze do odczytu i zapisu danych, składają się z jednego lub więcej talerzy wrażliwych na magnes, ramienia siłownika z głowicą do odczytu i zapisu na każdym talerzu oraz silnika do obracania talerzy i przesuwania ramion. Istnieje również kontroler i oprogramowanie układowe, które informują sprzęt o tym, co należy zrobić, oraz komunikują się z resztą systemu. Każdy talerz jest zorganizowany w koncentryczne koła zwane ścieżkami. Ścieżki są podzielone na jednostki logiczne zwane sektorami. Każdy numer ścieżki i sektora daje unikalny adres, którego można użyć do organizowania i lokalizowania danych. Dane są zapisywane w najbliższym dostępnym obszarze. Istnieje algorytm, który przetwarza dane przed ich zapisaniem, umożliwiając oprogramowaniu sprzętowemu wykrywanie i korygowanie błędów. Talerze wirują z zadanymi prędkościami, czyli 4200 do 7200 obrotów na minutę w przypadku komputerów konsumenckich. Prędkości te korelują z szybkościami odczytu i zapisu. Im wyższa ustawiona prędkość, tym szybciej dysk twardy będzie mógł odczytywać i zapisywać dane. Za każdym razem, gdy poprosisz komputer o pobranie lub aktualizację danych, sterownik informuje ramię siłownika, gdzie te dane się znajdują, a głowica odczytu i zapisu zbiera dane, odczytując obecność lub brak ładunku pod każdym adresem. Jeśli żądanie dotyczyło aktualizacji danych, głowica zmienia dane na uszkodzonej ścieżce i sektorze. Czas potrzebny na obrót talerza i odnalezienie właściwej ścieżki i sektora przez ramię siłownika jest nazywany opóźnieniem. Wady dysków twardych wynikają z części mechanicznych używanych do odczytu i zapisu danych, ponieważ fizyczne wyszukiwanie danych zajmuje więcej czasu niż elektroniczne wyszukiwanie danych. Części mechaniczne mogą przeskakiwać, a nawet zawodzić, jeśli zostaną potraktowane z grubsza lub upuszczone. Jest to problem w laptopach, ale nie tak bardzo w komputerach stacjonarnych. Dyski twarde są również cięższe i zużywają więcej energii niż porównywalne dyski SSD. Zaletą dysków twardych jest to, że są one sprawdzoną technologią i często są tańsze niż dyski półprzewodnikowe o takiej samej pojemności. Obecnie dyski twarde są również dostępne z większą przestrzenią dyskową niż dyski SSD.

Dyski półprzewodnikowe SSD wykorzystują pamięć flash, aby zapewnić doskonałą wydajność i trwałość. Ponieważ na dysku twardym znajduje się wiele małych, ruchomych części, jak głowice magnetyczne, wrzeciona i obracające się talerze, łatwo mogą one ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu i możesz stracić ważne dane. Bez ruchomych części dyski SSD są bardziej wytrzymałe, działają lepiej, szybciej i zużywają mniej energii. Dyski SSD można traktować jak duże dyski USB, ponieważ używają tej samej technologii bazowej. NAND, czyli technologia dysków półprzewodnikowych, jest rodzajem pamięci flash. Na najniższym poziomie tranzystory z pływającą bramą rejestrują ładunek lub brak ładunku w celu przechowywania danych. Bramy są zorganizowane w siatkę, która jest dalej zorganizowana w blok. Rozmiar bloku może się różnić, ale każdy rząd tworzący siatkę nazywa się stroną. Kontroler SSD, który wykonuje kilka funkcji, w tym śledzenie lokalizacji danych. Sprawdź jakie dyski SSD są dostępne w sprzedaży na stronie https://vobis.pl/dyski-ssd-960gb. Aktualizacja danych jest bardziej złożona w przypadku dysków SSD. Wszystkie dane w bloku muszą zostać odświeżone, gdy jakakolwiek ich część zostanie zaktualizowana. Dane ze starego bloku są kopiowane do innego bloku, blok jest kasowany, a dane są przepisywane ze zmianami do nowego bloku. Za każdym razem, gdy poprosisz komputer o pobranie lub aktualizację danych, kontroler SSD sprawdza adres żądanych danych i odczytuje stan naładowania.