Każda firma chce optymalnie wykorzystywać czas, zatem przestoje nie są na rękę. W niektórych firmach w zależności od zamówień konieczna będzie zmiana konfiguracji maszyn produkcyjnych.

Oczywiście ważne jest aby prace te trwały jak najkrócej, ponieważ jest to czas bezproduktywny. Warto przeanalizować wszystkie elementy prowadzonych prac związanych z przezbrojeniem, aby spróbować skrócić czas, oraz wyeliminować czynności niepotrzebne. Praktycznie każda firma produkcyjna, która dokonuje zmian, może skorzystać z SMED. W przypadku większości firm priorytetem powinno być zapewnienie jasnego zrozumienia miejsca utraty produktywnego czasu oraz podejmowanie decyzji dotyczących inicjatyw usprawniających na podstawie zebranych danych. Oznacza to wdrożenie systemu do gromadzenia i analizowania danych dotyczących wydajności produkcji. Należy oczywiście przyjąć pewien sposób identyfikacji przestojów oraz wdrożenie systemu pomiaru wydajności. Po wdrożeniu systemu pomiaru wydajności produkcji zbiera się dane przez co najmniej dwa tygodnie, aby uzyskać jasny obraz tego, gdzie traci się produktywny czas. Na tym etapie zespół współpracuje w celu zidentyfikowania wszystkich elementów przejścia.

Najskuteczniejszym sposobem na to jest nagranie całej operacji a następnie dokładna analiza filmu. Warto sprawdzić czy niektórych prac można doskonalić w czasie działania maszyny, nie wyłączając jej. Można także wykonać listę elementów które należy zmienić, lsta powinna zostać uszeregowana według priorytetów, aby najbardziej obiecujący zmiany zostały dokonane jako pierwsze. Wykonywana jest także analiza kosztów, każdego kroku, tak aby sprawdzić czy dane działanie będzie opłacalne. Dokładne sprawdzenie wszystkich krok, rozebranie wszystkich wykonywanych czynności na czynniki pierwsze pozwoli szczegółowo zapoznać się z całym procesem. Wówczas kiedy będziemy mieli pełen obraz, łatwiej będzie szybko znaleźć czynności, które można usprawnić. Każda firma można zamówić praktyczne szkolenie SMED, na którym firma doradcza wykona a analizę i doradzi jak zoptymalizować czas.