Kiedy właściciele firmy ma wrażenie że nie wszystko idzie po jego myśli może zdecydować się na audyt, dzięki niemu można będzie przeanalizować różnego rodzaju obszary działania firmy.

Dotyczy to także placówek medycznych takich jak przychodnie i szpitale. Obecnie audyt można zlecić firmie zewnętrznej, która ma doświadczenie w ocenie placówek medycznych. Oczywiście audyt może dotyczyć wiele różnych obszarów, można zlecić audyt całościowy firmy, ale także zbadać działania poszczególnych komórek firmy. Wiele firm prowadzących audyty aby mieć punkt odniesienia tworzy także audyty konkurencji. Przykładowo w branży medycznej, można sprawdzić jakich specjalistów zatrudniają inne prywatne przychodnie. Jeżeli w okolicy nie przyjmuje dany lekarz specjalista, może być to szansa dla klienta aby otworzyć gabinet. Podobnie należy porównać jaki sprzęt medyczny posiada konkurencja. Jak poprawić prace placówki medycznej?

Oczywiście w przypadku audytu medycznego trzeba sprawdzić czy w firmie audytowej znajdują się osoby posiadające odpowiednia wiedzę i doświadczenie.

Celem takie audytu będzie określenie obszarów które można poprawić, przykładowo jak zwiększyć ilość obsługiwanych pacjentów. Dzięki temu zwiększymy obroty w firmie. Może to dotyczyć ilości gabinetów lekarskich, czy też godzin przyjęć. Może się okazać że można zrezygnować z jakiejś specjalizacja, a w innym obszarze zwiększyć ilość przyjmujących lekarzy specjalistów. Warto oczywiście porozmawiać z lekarzami i personalem medycznym ,ale także cennych informacji mogą dostarczyć nam osoby zajmują ce się odbieraniem telefonów i rejestracją pacjentów. Dane może udostępnić nam sama placówka, ale także można zbierać dane za pomocą specjalnych ankiet, jakie będą wypełniali pacjenci po odbytej wizycie. Mogą być to bardzo cenne informacje, na podstawie których będziemy mogli szybko zidentyfikować problemy. Mogą one dotyczyć samego procesu rejestracji do specjalisty czy też godzin przyjęć lekarzy. Oczywiście biznes medyczny posiada swoją charakterystykę, przykładowo prywatne placówki przyjmują często po południu, kiedy pacjenci skończą prace.