Badania terenu są niezbędnym narzędziem do określania granic nieruchomości i lokalizacji cech nieruchomości.

Bez badań terenu nie byłoby sposobu, aby dowiedzieć się, gdzie kończy się jeden kawałek ziemi, należący do jednej osoby, a zaczyna drugi. Chociaż dzisiejsze spory dotyczące własności mogą nie doprowadzić do konfliktu na tym samym poziomie, co wieki temu, ważne jest, aby każdy wiedział, kto jest właścicielem jakiej części działki. Geodeta sporządza rysunek, który pokazuje dokładnie, gdzie znajdują się granice nieruchomości. Badanie geodezyjne określi również wymiary i lokalizację wszelkich budynków lub inne ulepszenia terenu na nieruchomości. Istnieją różne metody badania gruntów w zależności od wielkości i kształtu nieruchomości oraz rodzaju dostępnego opisu prawnego. Odwołanie się do opisu prawnego może nie wystarczyć do określenia granic twojej nieruchomości. Zatrudnienie geodety pomoże ci spełnić określone wymagania dotyczące zakupu lub ulepszenia nieruchomości lub po prostu zlokalizować granice nieruchomości do własnego użytku. Powody przeprowadzenia badania terenu obejmują znajdowanie granic nieruchomości, spełnianie wymagań hipotecznych, uzyskanie ubezpieczenia, rozstrzyganie sporów o granice gruntu, budowę domu lub innej konstrukcji na działce. Stare opisy prawne dotyczące nieruchomości mogą odnosić się do punktów orientacyjnych, których już nie ma na nieruchomości, więc geodeta będzie musiał wykonać nowe pomiary, aby zapewnić dokładne linie granic.

Geodeta może również umieścić nowe znaczniki geodezyjne jako punkt odniesienia dla narożników i granic.

Rodzaj dokumentu, który otrzymasz, będzie zależał od powodu, dla którego potrzebujesz badania terenu. Takimi zleceniami zajmuje się firma geodezyjna Zakopane. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz po prostu zlokalizować swoje granice nieruchomości, czy próbujesz podzielić działki gruntu, profesjonalni geodeci wykonają odpowiednie ankiety dotyczące nieruchomości. Zapewnienie, że nowo wybudowana nieruchomość lub inny projekt budowlany został umieszczony na solidnym podłożu i solidnej podstawie jest również ważnym obowiązkiem.