Inwestorzy obecnie coraz częściej skłaniają się na inwestycje w ETF, są to fundusze notowane na giełdzie.

W tym przypadku wykopujemy jednostki uczestnictwa, które są wyceniane podobnie jak akcje giełdowe. W tym przypadku otrzymujemy certyfikaty inwestycyjne funduszy ETF, które mogą zmieniać swoje ceny w notowaniach giełdowych.

Jednostki uczestnictwa notowane na giełdzie

Fundusze ETF różnią się nieco od otwartych funduszy inwestycyjnych, w przypadku ETF-u możemy w dowolnym momencie wyjść z inwestycji, natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych może to potrwać nieco dłużej. Zakupy realizujemy przy pomocy konta maklerskiego, podczas gdy w otwarte fundusze możemy zainwestować przy pomocy naszej aplikacji bankowej. Zasadniczą różnicą jest fakt, że jednostki ETF podlegają obrotowi na giełdzie, cena zmienia się podobnie jak ceny akcji, często fundusze ETF tworzone są na czas nieokreślony w przeciwieństwie do funduszy inwestycyjnych otwartych, gdzie inwestujemy przykładowo na okres 6 miesięcy.

Fundusze ETF w Polsce

Fundusze ETF w Polsce cieszą się coraz większym zainteresowaniem, możemy także wybrać inwestycje w zagraniczne fundusze. Dostępnych jest wiele platform, które umożliwiają łatwe inwestycje, pobierają niskie prowizje oraz udostępniają zaawansowane narzędzia analityczne. Dzięki temu będziemy mogli wybrać najbardziej korzystne opcje, zakupić udziały w funduszach inwestycyjnych, które najlepiej rokują. Ryzyko będzie uzależnione od rodzaju instrumentów finansowych jakie wybierzemy, możemy zainwestować w instrumenty, które skupiają się na niskim ryzyku, co jednak najczęściej wiąże się z niskim zwrotem. Natomiast osoby, które śledzą rynek, mogą skorzystać z instrumentów wysokiego ryzyka, które potencjalnie mogą przynieść większe zyski.

Obecnie możemy znaleźć wiele platform, które pozwalają na zakup udziałów w ETF w Polsce. Dzięki temu mamy szeroki dostęp do wielu rynków. Fundusze inwestycyjne ETF mogą być bardzo dobrą alternatywą do zakupu tradycyjnych akcji, możemy wybrać różne sektory, przykładowo sektor technologiczny, związany z IT, w którym spodziewamy się dużych zysków.