Wyjazd do pracy do Niemiec w charakterze opiekunki osób starszych cieszy się sporym zainteresowaniem.

Wpływ na to ma nie tylko całkiem przyzwoity zarobek, ale też szansa na podszkolenie języka obcego czy poznanie nowych miejsc i ludzi. Równie ważna jest satysfakcja i zadowolenie z wykonywanej pracy. Nie dziwi zatem fakt, iż praca dla opiekunek w Niemczech jest oferowana przez wiele agencji pośredniczących pomiędzy zleceniodawcami zza zachodniej granicy i polskimi opiekunkami. Jedną z takich agencji jest ATERIMA MED, która wśród opiekunek cieszy się dużym zaufaniem. Dlatego też na jej koncie jest coraz więcej zawartych umów, a opiekunki bardzo chętnie korzystają z jej usług i wsparcia. Jednak sama chęć wyjazdu za granicę do opieki nad seniorami może być niewystarczająca. Oprócz znajomości języka obcego (przynajmniej w stopniu podstawowym), pewnego doświadczenia i określonych cech charakteru niezbędna jest także etyka zawodowa, której musi przestrzegać opiekunka osób starszych. Etyka zawodowa zawiera się w kilku podstawowych punktach.

Po pierwsze – szacunek

Opieka w Niemczech nad osobami starszymi wymaga od opiekunki przede wszystkim szacunku wobec swojego podopiecznego. I wbrew pozorom nie chodzi tu o wyszukane gesty – w większości przypadków wystarczy uśmiech, uważne słuchanie, nie przerywanie wypowiedzi czy odpowiednie odnoszenie się do własności czy spraw intymnych seniora. Jednocześnie nie wolno zapominać o tym, że szacunek to także spokojny głos, kulturalny język i pozytywne wypowiadanie się na temat innych osób.
 

Po drugie – empatia

Opieka osób starszych nie może mieć miejsca bez jednej z podstawowych cech – a mianowicie empatii. Umiejętność współodczuwania i kierowanie się dobrem drugiego człowieka – zwłaszcza w stosunku do osób starszych, chorych i nierzadko cierpiących – to podstawa w tym zawodzie. Dodatkowo to właśnie empatia pozwala nawiązać więź i porozumienie z podopiecznym, co czyni ten rodzaj pracy znacznie łatwiejszym.

Zasady, którymi powinna kierować się w swojej pracy opiekunka osób starszych

Po trzecie – cierpliwość i wyrozumiałość

Każda opiekunka osób starszych powinna charakteryzować się dużymi pokładami cierpliwości i wyrozumiałości. Tutaj trzeba pamiętać, iż senior może mieć gorszy dzień, co często skutkuje brakiem współpracy, nieprzyjemnym zachowaniem czy opryskliwością. Takie zachowanie często wynika z różnych chorób czy dolegliwości – i dlatego nie wolno przyjmować tego personalnie. Dodatkowo podopieczny może mieć inne poglądy i odmienne zdanie na wiele spraw. Opiekunka powinna to uszanować, a jednocześnie unikać pouczania czy przekonywania do własnych racji. 

Po czwarte – życzliwość

Podczas opieki nad osobami starszych (bez względu na to, czy jest to opieka w Niemczech czy w jakimkolwiek innym kraju) cechą niezbędną jest życzliwość. Przyjazne gesty, serdeczny uśmiech, chęć niesienia pomocy czy miły charakter – to zawsze zjednuje inne osoby (a w szczególności seniorów). Kierowanie się w pracy życzliwością spowoduje sympatię podopiecznego, który w towarzystwie opiekunki będzie czuł się po prostu dobrze. Jednak to nie wszystko. Życzliwość do innych sprawia, iż sama opiekunka czerpie więcej radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Po piąte – poszanowanie prywatności

Mówiąc o etyce zawodowej opiekunki osoby starszej nie można zapominać o jeszcze jednym ważnym aspekcie. W tym zawodzie niezwykle ważne jest poszanowanie prywatności podopiecznego. Ma to znaczenie zwłaszcza w sytuacjach intymnych – na przykład podczas kąpieli czy korzystania z toalety. Dlatego też tak ważne jest informowanie seniora o każdej wykonywanej czynności. Tylko wtedy senior poczuje się pewnie i bezpiecznie.

Każda opiekunka osób starszych musi kierować się w swojej pracy zasadami etyki zawodowej. I chociaż praca opiekunki w Niemczech bywa trudna i wymagająca, to nic nie usprawiedliwia łamania tego kodeksu. 
Oferty pracy w Opiece – ATERIMA MED – https://www.aterima-med.pl/oferty-pracy