Obecnie akumulatory i baterie znajdziemy w wielu różnych urządzeniach codziennego użytku. Akumulator litowo-jonowy składa się z jednej lub więcej komór generujących energię.

Każde ogniwo ma zasadniczo trzy elementy: elektrodę dodatnią,,elektrodę ujemną oraz substancję chemiczną zwaną elektrolitem. Elektroda dodatnia jest zwykle wykonana ze tlenku litowo-kobaltowego (LiCoO2) lub fosforanu litowo-żelazowego (LiFePO4). Elektroda ujemna jest zwykle wykonana z węgla (grafitu), skład elektrolitu różni się w zależności od akumulatora. Wszystkie akumulatory litowo-jonowe działają zasadniczo w ten sam sposób. Podczas ładowania akumulatora elektroda dodatnia z tlenku litowo-kobaltowego oddaje część swoich jonów litowych, które przemieszczają się przez elektrolit do ujemnej elektrody grafitowej i pozostają tam. Akumulator pobiera i magazynuje energię podczas tego procesu. Gdy akumulator się rozładowuje, jony litu przemieszczają się z powrotem przez elektrolit do elektrody dodatniej, wytwarzając energię, która zasila akumulator. W obu przypadkach elektrony przepływają w przeciwnym kierunku niż jony wokół obwodu zewnętrznego.

Elektrony nie przepływają przez elektrolit jest to skutecznie bariera izolacyjna. Ruch jonów przez elektrolit i elektronów wokół obwodu zewnętrznego, w przeciwnym kierunku są procesami wzajemnie połączonymi, a jeśli jeden z nich się zatrzyma, drugi również. Jeśli jony przestaną przepływać przez elektrolit, ponieważ bateria całkowicie się rozładowuje, elektrony również nie mogą poruszać się w obwodzie zewnętrznym, wówczas bateria się rozładowuje. Podobnie, jeśli wyłączysz cokolwiek, co zasila bateria, przepływ elektronów zatrzyma się, podobnie jak przepływ jonów. Aby nasza bateria działała prawidłowo przez dłuższy czas, należy zwrócić uwagę na sposób ładowania, producent akumulatorów zaleca aby z ładowaniem nie czekać do całkowitego rozładowania, tylko ładować wcześniej, przykładowo jeżeli bateria zostanie rozładowana do 20-30%. Dzięki temu zwiększymy żywotność naszej baterii. Trzeba bowiem pamiętać iż baterie mają ograniczoną liczbę cykli ładowania.