ETF to skrót, który przyciąga coraz większą liczbę inwestorów. Czym w rzeczywistości są ETF-y? Dlaczego warto w nie inwestować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym są ETF-y?

ETF-y (z ang. Exchange Traded Fund) to szczególny rodzaj funduszu inwestycyjnego, który jest notowany na giełdzie. W odróżnieniu od tradycyjnych funduszy inwestycyjnych celem działania ETF-u nie jest próba uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu, czyli pokonanie rynku, ale wierne naśladowanie konkretnego instrumentu bazowego. Warto podkreślić, że może nim być nie tylko konkretny indeks giełdowy, ale również koszyk akcji, obligacji, kryptowaluta, czy nawet surowce. W praktyce ETF składa się z akcji tych samych spółek co dany indeks, dzięki czemu każdy wzrost lub spadek wartości indeksu powoduje taki sam wzrost lub spadek wartości jednostek ETF-u.

Jak inwestować w ETF-y?

Inwestowanie w ETF-y staje się w Polsce coraz popularniejsze, co może wynikać z faktu, że jest ogólnodostępne. Jednostki funduszu może bowiem kupić każdy, kto posiada odpowiedni rachunek maklerski. Zakłada się go u brokera, który pełni rolę pośrednika pomiędzy giełdą, a inwestorem. Klikając w link przejdź tutaj można zapoznać się z konkretną ofertą. Warto mieć również świadomość, że wybór odpowiedniego brokera jest bardzo istotny, ponieważ wpływa nie tylko na wysokość ewentualnych zysków (ze względu na pobierane opłaty), ale również możliwości inwestycyjne. Informacje na ten temat można znaleźć w artykule przedstawiającym praktyczne aspekty inwestowania w ETF-y.

Dlaczego warto inwestować w ETF-y?

Warto mieć świadomość, że popularność inwestowania w ETF-y wynika nie tylko z dostępności, ale również zalet tego typu funduszy. Przykładem może być fakt, że większość prób pokonania rynku kończy się fiaskiem, a indeksy z reguły rosną w długoterminowej perspektywie. W związku z tym ich naśladowanie wydaje się dużo korzystniejszą opcją, co w przypadku inwestowania w ETF-y jest również zdecydowanie mniej wymagające. Rola inwestora ogranicza się bowiem jedynie do wyboru odpowiedniego ETF-u, a zarządzający nim odpowiadają za zakup odpowiednich akcji, które wejdą w jego skład, czy zmianach w portfelu spółek. Z racji tego, że indeksy charakteryzuje mała zmienność, zaletą inwestowania w ETF-y są również niskie opłaty za zarządzanie, które wynikają z tzw. zarządzania pasywnego.

Podsumowując należy stwierdzić, że inwestowanie w ETF-y to rozwiązanie, które posiada wiele zalet. W wielu przypadkach jest ono zdecydowanie korzystniejsze niż zakup tradycyjnych funduszy inwestycyjnych.