Bardzo cenimy sobie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki jego utworzeniu w 1991 roku został ustanowiony systemowy mechanizm przeciwdziałający pogłębianiu się wykluczenia społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnością. PFRON oferuje znaczne dofinansowania dla pracodawców zatrudniających ludzi z orzeczeniem o niepełnosprawności, co przekłada się na likwidowanie barier wynikających między innymi z zakorzenionych od wielu lat niesprawiedliwych stereotypów o gorszości tych obywateli. Współcześnie sytuacja niepełnosprawnych wydaje się zmierzać ku lepszemu – możliwości technologiczne, jakie daje Internet i branża IT, dają nadzieję na stały wzrost zatrudnienia w tej grupie społecznej. Liczymy na to, że PFRON jeszcze przez wiele lat będzie wykonywał dobrą robotę, używając ekonomicznej zachęty w celu zminimalizowania bezrobocia wśród osób z upośledzeniami fizycznymi lub psychicznymi. Jako społeczeństwo polskie powinniśmy być dumni z takiego organu, który symbolizuje naszą zbiorową solidarność i troskę wobec ludzi z problemami zdrowotnymi.

PFRON i dofinansowanie – wielka szansa dla niepełnosprawnych

Dofinansowania PFRON – od czego zależą?

Aby dostać dofinansowanie od PFRON-u na pracownika, musi on posiadać obowiązujące orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wysokość kwoty dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i od wymiaru czasowego etatu (na przykład kwota dofinansowania za pół etatu będzie proporcjonalnie mniejsza od kwoty za cały etat). Kwota ta nie może być większa niż 75 procent kosztów wynagrodzenia (90 procent w przypadku pracodawców, którzy nie mają działalności gospodarczej).

W wypadku wątpliwości zalecamy skorzystać z stworzonej przez doświadczoną firmę My Wspieramy aplikacji internetowej obliczającej pfron dofinansowanie na pracownika. Jest łatwa w użyciu i merytorycznie wiarygodna.