Uprawy zbóż ozimych, takich jak żyto, pszenica, pszenżyto i jęczmień, są podatne na ataki chorób grzybowych, które mogą poważnie zagrozić plonowi i jakości zbiorów.

Choroby te różnią się w zależności od sezonu i warunków atmosferycznych, dlatego stosowanie odpowiednich fungicydów jest kluczowym elementem w zapobieganiu i zwalczaniu tych zagrożeń.

Nowoczesne fungicydy w ochronie zbóż ozimych

Zastosowanie różnych fungicydów w zależności od występowania zagrożeń

Choroby grzybowe mogą zaatakować uprawy zbóż ozimych w różnych okresach ich rozwoju, począwszy od wczesnej fazy wegetacji, aż po dojrzałość. Dlatego producenci fungicydów opracowali różnorodne preparaty, które są efektywne w zwalczaniu konkretnej choroby w odpowiednim momencie. Protikon 250 EC to preparat o działaniu szerokospektralnym, który zawiera substancję czynną tebukonazol. Stosowany jest przede wszystkim w celu ochrony zbóż przed chorobami, takimi jak mączniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza żółta i fuzariozy. Ozzi 75 WG to fungicyd zawierający substancję czynną fludioksonil, którego działanie skupia się głównie na zwalczaniu fuzarioz, zarówno na etapie wegetacji, jak i dojrzewania.

Stosowanie nowoczesnych fungicydów, takich jak Protikon 250 EC, Ozzi 75 WG i Bukat 500 SC, pozwala na skuteczną ochronę upraw zbóż ozimych i minimalizację strat związanych z występowaniem chorób grzybowych. Kluczowym aspektem w prawidłowym zastosowaniu fungicydów jest odpowiednie dawkowanie i terminy aplikacji. Bukat 500 SC to preparat na bazie tebukonazolu i triadimenolu, który zapewnia ochronę zbóż przed mączniakiem rzekomym, rdzą brunatną, rdzą żółtą i septoriozami. Fungicydy te są zwykle stosowane w formie standardowych oprysków polowych, które są dokładnie dostosowane do okresu wegetacji i występowania zagrożeń.

Stosowanie odpowiednich fungicydów w uprawach zbóż ozimych jest kluczowym elementem zapewnienia skutecznej ochrony przed chorobami grzybowymi, które mogą poważnie zagrozić plonom i jakości zbiorów. Przed wybraniem fungicydu, warto zapoznać się z informacjami o ich stosowaniu na stronie https://innvigo.com/zabiegi-fungicydowe-zboza-ozime/. Nowoczesne fungicydy, takie jak Protikon 250 EC, Ozzi 75 WG i Bukat 500 SC, umożliwiają skuteczną walkę z różnymi chorobami, zarówno na etapie wegetacji, jak i dojrzewania.