Od czasu do czasu można spotkać się z opiniami, że giełda działa jak kasyno. Dla słabo zorientowanego obserwatora może to być przekonująca teza. Wygłaszający takie opinie nie są przychylni funkcjonowaniu tej instytucji. Jednak uczestnicy rynku znają pełniejszy obraz sytuacji. W rzeczywistości giełda papierów wartościowych pełni ważną rolę we współczesnej gospodarce i stanowi istotny element wolnego rynku.

Pomnażanie oszczędności obywateli 

Na giełdzie inwestują indywidualne osoby, które pomnażają w ten sposób swoje oszczędności. W momencie, kiedy na rynku międzybankowym są bardzo niskie stopy procentowe giełda to doskonała alternatywa dla lokat. Dodatkowym czynnikiem, który utrudnia oszczędzanie jest wysoka inflacja. Dobrze zainwestowany kapitał jest potrzebny do rozwoju przedsiębiorstw, ale także przyczynia się do lepszej sytuacji finansowej zwykłych obywateli. Na giełdzie inwestują fundusze emerytalne, które wypłacają pieniądze emerytom. 

Pozyskiwanie kapitału z rynku 

Giełda jest miejscem, gdzie firmy mogą w łatwy sposób pozyskać kapitał na dalszy rozwój. Dzięki publicznej emisji akcji każdy, kto posiada pieniądze, może stać się współwłaścicielem spółki giełdowej. Jest to bardzo elastyczny i korzystny sposób finansowania przedsiębiorstw. Dzięki kapitałowi firmy mogą się rozwijać i tworzyć zupełnie nowe produkty. Zwiększa to konkurencję i przyczynia się do rozwoju gospodarki. Dzięki lepszym rozwiązaniom poprawia się jakość życia, powstają liczne innowacje i rozwija się nauka.  

Gospodarka oparta na wiedzy 

Rozwój internetu sprawił, że gospodarka coraz częściej opiera się na wykorzystaniu informacji. To wiedza jest dzisiaj najcenniejszym zasobem, za który firmy są gotowe zapłacić duże pieniądze. Dotyczy to także rynku finansowego i instytucji giełdowych. Ceny w gospodarce odzwierciedlają informacje na temat wartości dóbr i usług. Pozwalają porównywać je między sobą i wybierać te najpotrzebniejsze. Tak samo jest na rynku akcji – każda posiada własny kurs, który pokazuje obecną wycenę spółki w oczach inwestorów. Jeśli chcesz zobaczyć, jaką cenę ma Twoja ulubiona spółka – sprawdź także, czy możesz ją kupić. Jest to najlepsza droga do stania się współwłaścicielem wartościowej firmy. 

Ochrona własności i wolnego rynku 

Giełda papierów wartościowych pojawiła się w Polsce wraz z transformacją ustrojową. Zaraz stała się miejscem, w którym można zwiększyć swój status materialny. Stała się kwintesencją wolnego rynku. Umożliwiła rozwój nowej dziedziny gospodarki, stała się miejscem pracy dla wielu ludzi i szansą na szybszy rozwój gospodarczy.