Podstawowym zadaniem księgowych, które obejmuje wszystkie pozostałe, jest przygotowywanie i badanie dokumentacji finansowej. Dbają o to, aby dokumentacja była dokładna, a podatki płacone prawidłowo i terminowo.

Księgowi przeprowadzają przeglądy operacji finansowych firmy, aby pomóc jej sprawnie funkcjonować. Zapewniają również te same usługi osobom fizycznym, pomagając im w tworzeniu planów działania na rzecz poprawy dobrobytu finansowego.

Do obowiązków księgowych należy kontrola dokumentów i procedur finansowych, uzgadnianie wyciągów bankowych oraz obliczanie płatności i zwrotów podatków, jednocześnie upewniając się, że klient przestrzega wszystkich przepisów podatkowych. Przygotowuje bilanse, zestawienia zysków i strat oraz inne sprawozdania finansowe. Obowiązki obejmują również analizowanie trendów, kosztów, przychodów, zobowiązań finansowych i zobowiązań zaciągniętych w celu przewidywania przyszłych przychodów i wydatków.

Raportuje finanse firmy do zarządzania i oferuje sugestie dotyczące wykorzystania zasobów, strategii podatkowych i założeń leżących u podstaw prognoz budżetu.

W zawodzie tym niezbędna jest dobra znajomość podstawowych procedur i zasad rachunkowości, a także doświadczenie z prowadzeniem księgi głównej i procesem zamknięcia miesiąca i końca roku. Wielu księgowych specjalizuje się w zależności od rodzaju działalności i potrzeb klienta. Typowe specjalizacje obejmują usługi poświadczające (poprawa jakości lub kontekst informacji dla osób zajmujących stanowiska decyzyjne) oraz zarządzanie ryzykiem.

Być może regularnie kontaktujesz się z księgowymi lub tylko raz w roku w sezonie podatkowym. Wtedy rezultaty ich pracy są najbardziej widoczne, ale księgowi pracują za kulisami firmy przez cały rok. Jako finansowy kręgosłup firmy pomagają ludziom wymyślać cele, planować, jak je osiągnąć, a następnie podejmować niezbędne kroki. Księgowi pracują zwykle w biurach, albo prowadząc działalność gospodarczą w domu, jednak większe firmy mają zazwyczaj działy księgowości i zatrudniają często kilku księgowych. Za granicą warto poszukać usług specjalisty dla danego kraju, przykładowo polski księgowy uk, pomoże nam w rozliczaniu się na terenie Wielkiej Brytanii.